ارائه پیشنهاد دوره مدرس
اطلاعات شخصی و پایه
نام و نام خانوادگی (*)
ورودی صحیح نیست
نام کاربری (به انگلیسی) (*)
ورودی صحیح نیست.
جهت ورود به سایت
رمز عبور (*)
ورودی صحیح نیست.
تکرار مجدد رمز عبور (*)
ورودی صحیح نیست.
آدرس ایمیل (*)
ورودی معتبر نیست.
تایید آدرس ایمیل (*)
ورودی صحیح نیست.
شماره تلفن همراه (*)
ورودی معتبر نیست.
تاریخ تولد (*)
ورودی معتبر نیست.
به صورت روز/ماه/سال
شماره ملی (*)
ورودی معتبر نیست.
جهت صدور دوره های دارای ارائه مدرک معتبر
ارسال فایل رزومه (*)
ورودی صحیح نیست
فایل رزومه و یا سابقه فعالیت خود را در قالب PDF و یا Word ارسال بفرمایید
   
اطلاعات و جزئیات دوره آموزشی
نام دوره پیشنهادی (*)
ورودی صحیح نیست
هزینه پیشنهادی دوره (*)
Invalid Input
ورودی صحیح نیست
سرفصل های دوره (*)
ورودی صحیح نیست
تعداد کل جلسات تدریس (*)
ورودی صحیح نیست
مدت زامن هر جلسه را 1:30 درنظر بگیرید
امکان ارائه مدرک پایان دوره (*)
ورودی صحیح نیست
کد امنیتی (*)
ورودی صحیح نیست